SPEAKING IELTS

SPEAKING IELTS

SPEAKING IELTS

 

یکی از بخش های اصلی آزمون آیلتس بخش Speaking می باشد که دارای اهمییت ویژه ای است.

لذا آشنایی با روند این بخش و دانستن تکنیکهای مناسب تاثیر به سزایی در افزایش نمره کسب شده خواهد داشت.

در این فیلم آموزشی با مراحل این بخش و نحوه صحیح پاسخگویی به سوالات آشنا می شویم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه