چرا کن-دو؟

تمام مدرسین کن-دو , در مدت زمان یک سال , به طور کامل درگیر آموزش های مقدماتی و پیشرفته ی روش های مطلوب و به روز شده ی بین المللی در آموزش زبان انگلیسی بوده اند.

اختصاص زمانی برابر با ۴۰۰ ساعت آموزش , برای ارتقاء سطح کیفی , علمی و کارآمدی تدریس و همچنین اهمیت با شأن و مقام معلم و تغلیم سودمند و صحیح زبان انگلیسی , برای آکادمی کن-دو و حتی شهر عزیزمان رفسنجان , فرصت و افتخاری کم نظیر را فراهم آورده است و آن مهم,توفیق مدرسان دل سوز و با اراده ی کن-دو در به دست آوردن مدرک با ارزش,معتبر و بین المللی TESOL می باشد که به عنوان مدرکی عالی و خاص در تدریس زبان انگلیسی با معیار ها و دانش بین المللی از اهمیتی خاص, برخوردار است!!

این مدرک که گواه تسلط مدرس بر تدریس زبان انگلیسی ,مطابق با اتاندارد های جامع بین المللی می باشد,خبر از تحولی شایسته در تدریس این زبان می دهد که حق و فرصت برخورداری از معیارهای جهانی آموزش زبان را برای مردم و فرزندان رفسنجانی فراهم ساخته است.

رسیدن به مهارت های جامع جهانی در تدریس زبان, این امکان را پدید می آورد که اساتید این آکادمی بر اساس اصول ثابت و یکسان آموزشی و به صورت واحد و هماهنگ , سطوح مختلف را تدریس نماید و از راه این اتفاق فرخنده می توان با بهره مندی از آموزش های راستین, هدفمندانه آموزش داد و آموزش دید.

از آنجا که رفسنجان یکی از موق ترین شهرهای ایران و حتی جهان در تولید ثروت از طریق تجارت اقتصادی می باشد و با توجه با شرایط متفاوتی که جهان فردا با آن روبرو خواهد بود, آموختن صحیح و علمی زبان انگلیسی با استاندارد های جهانی , لازمه توفیق این شهر و حیاط تجاری آن برای نسلهای آینده خواهد بود.

تجربه های موسس آکادمی , چه در دوران تحصیل و چه در دوران تدریس ایشان ,موجب درک یک آسیب نهفته در روش های معمول و متداول زبان آموزی گردیده است!

موسس معتقد است که: در روش های معمول زبان آموزی , آموزش به معنای تزریق انبوه اطلاعات گاها  غیر ضروری و غیر کارامد به زبان آموز بوده که در آن, مسابقه ای بی هدف در به پایان رساندن کتابی بعد از کتاب دیگر شکل می گیرد و اینگونه است که معلم به ناچار , نه دغدغه فراگیری که دغدغه ی به پایان رساندن کتاب را پیشروی  خویش می بیند!

درست مثل کشاورزی که پیاپی نهال می کارد بی آنکه فرصتی برای توجه, آبیاری و نگه داری یا اصطلاحا (داشت) محصول پیدا کند!

خب, نتیجه ی چنین کشاورزی غیر علمی و بی هدفی را ما (رفسنجانی ها) بهتر از مردم دیگر درک می کنیم!

تصور کنید معلمی که فقط اطلاعات میکارد و هیچ فرصتی برای داشت و تحلیل کاربردی این اطلاعات در ذهن شاگردانش پیدا نمی کند.

توفیق برداشت در این آموزش چگونه خواهد بود؟ حاصل خلاقیت و تجربه ی موسس این آکادمی روشی را پدید آورده است که بتوان بر ابن آسیب غلبه نمود.

در این روش که زبان آموزان منحصرا در آکادمی کن-دو می توانند تجربه کنند, تدریس به صورت دو مرحله ای انجام می پذیرد.نخست استاد اول, تدریس (گرامر و لغت ) را در غالب خواندن و شنیدن ارائه نمود و به صورت تخصصی بر روی این مرحله آموزش تمرکز می نماید  زمینه های اصولی و علمی این بخش را بر پایه آموزش های بین المللی و هماهنگی خود دیده است در زبان آموزان شکوفا می سازد در مرحله بعد استاد دوم, به صورت تخصصی و متمرکز با توجه به آموزش های استانداردی که خود دیده است, زمینه بهره وری و امکان اسفاده از آنچه زبان آموزان در مرحله نخست آموزش خود توسط مدرس اول فرا گرفته اند را در قالب گفتار و نوشتار فراهم می سازد.

انحصاری بودن این سیستم در آکادمی کن-دو موجب می شود که تمامی مهارت های چهارگانه به همراه دایره لغت و گرامر, به طور کامل و به صورت تخصصی و همسو با روش های بین المللی زبان انگلیسی, تدریس گردد.

پس زبان آموز کن-دو فقط گرامر و کلمه بلد نیستند بلکه نحوه استفاده و کاربرد کلمات را نیز فرا گرفته اند.

اکنون کاشت زبان آموزان در روشنای دانش و آموزش های راستین با اتکا بر, داشت درست , به برداشت محصول عالی توفیق انجامیده و حس خوب انتخاب یک موسسه زبان آموزی که هدف و صداقت را سرلوحه کار خود قرار داده است,به عنوان خانه نتیجه های شیرین توفیق در تجارت پرسود آگاهی را, نوید می بخشد.

تدریس یک تخصص است و ما این تخصص را در عمل پیاده نموده ایم.