نگاه و خط مشی

نگاه موسس:

دوازده سال تجربه آموزش زبان انگلیسی , جدای از تخصص در زبان آموزی و تکنیک های تدریس آن , توانست نگاهی متفاوت در چهارچوب خلاقیت , مطالعه و تحقیق در بحث آسیب شناسی روش های زبان آموزی را نیز, در موسس کن-دو پدید آورد.

ایشان همواره معتقد بوده اند که آموزش باید مفید واقع گردد و برای رسیدن به تاثیر مفید و نتیجه های شیرین لازم است که آموزش هدفمند باشد.

وی با اعتقاد کامل به رعایت اخلاق و اصول الهی و انسانی در تعلیم, همواره کوشیده است تا شأن آموزش برپایه عاشقی استوار باشد تا سودای کاسبی!

برای رسیدن به این ادعا, ایشان آکادمی کن-دو را بر پایه باور خویش , خلاقیت های تخصصی , مربیان هم اندیش و برخاسته از این باور ها و همچنین آزمون ها و استاندارد های ناب بین المللی در آموزش زبان پدید آورده است تا در آن راستی و خرد , سر لوحه تعلیم قرار گیرد!

خط و مشی:

امنیت و قدرت در جهان امروز نه چون گذشته در جنگ و خشونت که در علم و معرفت میسر می گردد. لزوم توسعه و توانمندی یک جامعه ی مقتدر در دنیای امروز برخورداری از سطح بالا و گستره ی والای علمی می باشد.

اما علم راستین, قدرتی است که تنها در سایه ی آموزش های راستین پدید می آید.

در داد و ستد های دنیای امروز که کاروان ها نه فقط کالا , که علم و فرهنگ را نیز از جاده های الکترونیک و گاه مجازی ابریشم به تجارت می برند, آموختن زبان های رایج و مهم در تجارت اندیشه و قدرت, ضرورتی بی همتا و دانشی لازم می نماید.

اما آموزش و آموختن, در دنیای پیچیده امروز شرایطی خاص, متنوع و متفاوت پیدا کرده است!

اگر در جامعه ای آموزش رنگ کاسبی و دلالی به خود گیرد و به جای آنکه ضرورت آن در پیشرفت جامعه مورد توجه قرار گیرد دست مایه ی کاسبی افراد و تفنن سرمایه گذاری های رقابتی کسانی شود که درکی روشن از درد های مشترک جامعه ندارند, سرانجام این آموزش های کاسبانه جز بی حاصلی و نتایج تلخ چیزی نخواهد بود.

شأن آموزش در آن است که مدیریت وجود داشته باشد نه ریاست!!

دانش و کوشش لازم برای آموزش باید برآمده از تخصص باشد نه بر خاسته از توانایی سرمایه گذاری در قالب سرگرمی و ژست ها و رقابت های متداول در جامعه.

آموختن پیامد پیامبری است و آموزش شرافت خلقت است.

آکادمی کن-دو با درک عمیق از رسالت آموختن, به دور از هرگونه حاشیه و تکبر, در نهایت صداقت و با برخورداری از سالهای تجربه شده و آسیب شناسی های معمول در این فرایند, آموزش های راستین را , سرلوحه کار خود قرار داده است.

اینگونه است که, کن-دو دو راه, خانه نتیجه های شیرین می دانیم