قوانین و مقررات ویژه دوره ها ی خصوصی و فشرده

 قوانین و مقررات ویژه دوره ها ی خصوصی و فشرده

 

۱-تهیه کتب و جزوات مربوط به هر دوره پیش از آغاز دوره الزامی است و تمامی هزینه های مربوطه به عهده فرا گیر می باشد.

 

۲-آغاز دوره ا موزشی  منوط به پرداخت ۳/۱ شهریه کل دوره به عنوان پیش پرداخت و اخذ مابقی آن به صورت چک خواهد بود. 

تبصره ۱: در صورتیکه زبان آموز درخواست تشکیل کلاسی با تعداد جلسات مشخص و خارج از سیستم تعریف شده آکادمی را داشته باشد، شرایط فوق لازم الاجرا می باشد.

 

۳- حداکثر تعداد نفرات در هر دوره ۴ نفر خواهد بود.

تبصره۱: در کلاسهای نیمه خصوصی ۳ یا ۴ نفره برای رسمی شدن هر جلسه حضور حداقل ۲ نفر الزامی می باشد.

 

  1. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و حفظ نظم و انظباط کاری، در هر ماه حداقل باید ۸ جلسه از دوره تشکیل شود.

تبصره ۱:در هر ۱۰ جلسه زبان آموزان می توانند تنها ۲ جلسه غیبت داشته باشند یا درخواست کنسل کردن آن جلسات را بنمایند.

تبصره ۲: کنسل کردن کلاس به هر دلیلی بیش از این تعداد موجب کسر ۲۵ درصد هزینه هر جلسه میشود.

تبصره ۳: در صورت غیبت بدون هماهنگی با استاد یا آکادمی و حضور استاد در کلاس، مبلغی معادل ۵۰ درصد شهریه هر جلسه از زبان آموز کسر خواهد شد.

تبصره ۴: در صورت عدم تشکیل ۸ جلسه در یک ماه، استاد مربوطه باید با هماهنگی زبان آموزان جلسات جبرانی مورد نیاز را برگزار نماید.

 

۵- در صورت بروز هر گونه مشکل که موجب کنسلی دوره شود، علاوه برهزینه جلسات برگزار شده،هزینه ۳ جلسه اضافی اخذ و مابقی شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.

 

۶- در ادامه دوره، در صورت اعتماد آکادمی و دادن مهلت جهت پرداخت شهریه توافقی، اگر دوره به هر دلیلی توسط زبان آموز کنسل شود و از پرداخت شهریه توافقی سر باز بزند، آکادمی می تواند بخاطر سواستفاده از اعتماد و احقاق حق استاد، قانونا پیگیر مطالبات مالی توافق شده شود.