دوره نوجوانان

دردوره نوجوانان Connect  تدریس میشود. کتاب هاي اين مجموعه در ۴ سطح از مقدماتي تا متوسط در سطوح A1 ,A2 وB1 برای نوجوانان همراه با فايل صوتي و کتاب کار مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) با تاکيد بر روي هر چهار مهارت به آموزش مکالمات روزمره با موضوعات جالب و جديد همراه با تمرکز بر نکات گرامري و واژگان مي پردازد. به عبارتي کتاب هاي اين مجموعه براي تقويت مهارت زبان آموز در زمينه مکالمه و speaking مناسب مي باشند.

 

چارت درسی موسسه زبان کن-دو ویژه گروه سنی نوجوان