دوره مکالمه

هدف:

توانمند سازی افراد به استفاده و مکالمه به زبان انگلیسی در حد نیازهای روزمره می باشد . در واقع امکان گفتگوی بهتر را فراهم میسازد

کتابها :

اسم کتابهای این دوره speak now می باشد.شامل ۳ کتاب که ۲۴ موضوع کلی را پوشش میدهد.

مناسب چه افرادی است ؟

کسانی که می خواهند تسلط روی مکالمات روزانه داشته باشند که شامل خانم های خانه دار، مشاغل آزاد، کارمندان دولتی رهبران تورهای مسافرتی ، تاجرها و کسانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند.

سطحی که می رسند:

در پایان هر دوره فراگیران قادر به کسب سطح بالایی از توانایی های طبقه بندی شده خود در برقراری ارتباط با دیگران میباشند.