آزمون های تافل

ویژه بزرگسالان:

  1. IBT
  2. ITP
  3. TOEIC

برای مشاهده جزییات هر دوره روی نام آن کلیک کنید.

ویژه نوجوانان:

  1. JUNIOR

برای مشاهده جزییات دوره روی نام آن کلیک کنید.

ویژه کودکان:

  1. PRIMARY

برای مشاهده جزییات دوره روی نام آن کلیک کنید.