آزمونهای کمبریج

ویژه بزرگسالان:

 1. CAE
 2. CPE
 3. FCE
 4. KET
 5. PET

برای مشاهده جزییات هر دوره روی نام ان کلیک کنید.

 

ویژه نوجوانان:

 1. FCE
 2. KET
 3. PET

برای مشاهده جزییات هر دوره روی نام ان کلیک کنید.

ویژه کودکان:

 1. STARTER
 2. MOVERS
 3. FLYERS

برای مشاهده جزییات هر دوره روی نام ان کلیک کنید.