آزمونPET

آزمون PET، آزمونی ست که در سطح متوسط (Intermediate) و براساس چارچوب مشترک سطح بندی زبان های اروپایی (CEFR) در سطح B1 انجام می شود.

این آزمون توانایی زبان آموزان را در برقراری ارتباطات شفاهی و کتبی روزمره می‌سنجد. داوطلبانی که بتوانند این آزمون را با موفقیت سپری کنند افتخار دریافت مدرک معتبر دانشگاه کمبریج را خواهند داشت. این مدرک مورد پذیرش کارفرمایان در بسیاری از کشورها است و دانشگاههای کشورهای مختلف نیز این مدرک را بعنوان معیاری برای توانایی های ابتدایی انگلیسی زبان آموزان می پذیرند.

تمامی داوطلبین برگه ای را دریافت خواهند نمود که نتایج هرسه بخش به‌ صورت کامل در آن نشان داده شده است.

آزمون PET نه تنها هر چهار مهارت زبان انگلیسی – درک مطلب (Reading Comprehension)، نگارش (Writing)، گفتاری (Speaking) و شنیداری (Listening) را شامل می شود بلکه به دستور زبان (Grammar)، واژگان (Vocabulary) و کاربرد آنها نیز در موقعیت‌های واقعی زندگی می‌پردازد.

بنابراین این مدرک، مهارت‌های کاربردی فرد و توانایی او در شغل‌های مدیریتی و اداری و همچنین بسیاری از صنایع مانند صنعت توریسم را نشان میدهد.

این آزمون شامل سه بخش است.
هر بخش، برای تصحیح و ارزیابی به دانشگاه کمبریج ارجاع داده می‌شود بجز بخش گفتاری (Speaking) که توسط دو آزمون گیرنده مورد تائید کمبریج ESOL در همان کشور انجام می‌گیرد.

امتیازدهی در آزمون   PETبه چه صورت انجام می شود؟

هر یک از این سه بخش، حدود بیست و پنج درصد نمره کل را تشکیل می‌دهند.
امتیاز در نظر گرفته شده برای فرد یکی از حروف D، C، B، A یا E خواهد بود که A بالاترین و E پایین‌ترین امتیاز است.
 شما برای قبولی در این آزمون و دریافت مدرک، باید امتیاز C یا بالاتر را کسب کنید.