آزمون TOEFL

آزمون (TOEFL  (Test of English as a Foreign Languag

برای افرادی طراحی شده که قصد دارند توانایی خود را در استفاده از زبان انگلیسی برای کار و یا تحصیل در محیط های آکادمیک  بسنجند.

نمره تافل ، توانایی فرد در درک و ارائه ایده‌ها در ارتباط با موضوعات آکادمیک را نشان میدهد و یکی از اصلی‌ترین ملاکها در بسیاری از کالج‌ها، دانشگاه‌ها، صنایع و سازمان‌های دولتی در کشورهای انگلیسی زبان، برای ارزیابی شایستگی افراد به شمار می رود.

آزمون تافل توسط موسسه ETS و به ۳ روش iBT, CBT, PBT  برگزار می‌شود و هدف از آن تعیین سطح زبان انگلیسی آزمون دهنده بر اساس مهارت‌‌های چهارگانه خواندن (Reading)، گوش دادن (Listening)، سخن گفتن (Speaking) و نوشتن (Writing) است که امروزه آزمون iBT جایگزین آزمون CBT شده است.