آزمون Movers

دومین مرحله از آزمون‌های YLE، آزمون YLE Movers است.
در این سطح، سن زبان آموزان بین ۸ تا ۱۱ سال است.
این آزمون  شامل سه بخش گفت، شنود، درک مطلب و نگارش است.
در این سطح زبان آموزان باید علاوه بر موضوعات آزمون Starters، در مورد موضوعاتی همچون وعده‌های غذایی ، کارهای منزل ، آب و هوا ، فصل‌ها، حس‌ها ، طعم‌ها و …. اطلاعات داشته و در سطحی بالاتر از Starters درگیر فعالیتهای مربوط به هر مهارت شوند..