آزمون ITP

(TOEFL ITP( Test Of English as a Foreign Language Institutional Testing Program

دو نوع سطح برای آزمون تافل ITP وجود دارد : سطح ۱ ( متوسط تا پیشرفته ) سطح ۲ ( مقدماتی تا متوسط ) . این نوع از تافل معمولا برای مراکز آموزشی ، سازمان ها دانشگاه ها و … برای استفاده داخلی طراحی شده است . به عنوان مثال اگر یک سازمان بخواهد سطح زبان انگلیسی کارمندان خود را بسنجد می تواند از آزمون ها استفاده کند. نمره بندی آزمون بر اساس CEFR می باشد.

بخش های آزمون TOEFL ITP

این آزمون شامل سه بخش است. در سطح ۱ تعداد سوالات و زمانبندی برابر است با:

Listening : 50 سوال

Structure and Written Expression: 40 سوال

Reading Comprehension: 50 سوال

در کل ۱۴۰ سوال در زمانی حدود ۱۱۵ دقیقه از زبان آموزان پرسیده می شود.

در آزمون Level 2( مبتدی تا متوسط ) مفاد آزمون به این صورت است :

Listening: 30 سوال

Structure and Written Expression : 25 سوال

Reading Comprehension : 40 سوال

درکل ۹۵ سوال در زمان ۷۰ دقیقه

موضوعاتی که در آزمون تافل ITP آورده می شوند بسیار متنوع است و موضاعات آکادمیک ، مشکلات دانشجویی ، موضوعات عمومی و بازرگانی و… در آزمون آورده می شود.