آزمون KET

آزمون KET میزان توانایی زبان آموزان را در بکارگیری انگلیسی روزمره در سطح پیش از متوسط را می سنجد.
این آزمون، معیار قابل قبولی برای سنجش قابلیت‌های پایه‌ای زبان عمومی سطح (A2) است.

دریافت نمره قبولی در آزمون KET، به این معناست که زبان آموز می‌تواند در موقعیت‌های آشنا و روزمره از قبیل محیط کار و تحصیل، خرید، درک مفهوم کلی بروشورهای مسافرتی و غیره از زبان انگلیسی استفاده کند.
همچنین دانشجویان در این سطح می توانند نامه‌ها و پیغام‌های ساده بنویسند.
بخش‌های مختلف این آزمون به صورت درک مطلب، شنیدار، گفتار هستند